Bilder fra slep og senkingMinnesmerke over Kiellandulykken

Fransk ekspertrapport

text_format
Ulykken ble gransket av franske eksperter.
Skrevet av Norsk Oljemuseum
- Oversiktsbilde av plattformen Alexander L. Kielland. Et helikopter står på helikopterdekket. (Foto: Ukjent/Norsk Oljemuseum)

Ulykken ble gransket av franske eksperter i forbindelse med rettsaker mot de som hadde konstruert og bygget plattformen.

Fransk ekspertrapport/sakkyndigrapport (omtales som begge deler):
Sakkyndig rapport (1985) Plattformen Alexander L. Kielland. Ulykken 27. mars 1980. Tribunal de Commerce de Paris, juni 1985.

Rapporten ble oversatt fra fransk til engelsk da den forelå i 1985.Oversettelse fra fransk til engelsk her:

Skanna materiale: Sjøfartsdirektoratet med forløpere, generelt arkiv, RA/S-1407/D/Ds/Dsb/L0632: Flyttbare innretninger, 1981 – Skanna arkiver – Arkivverket (digitalarkivet.no)

Sakkyndig rapport del 2. Experts report vol2, 1985-1986:

Skanna materiale: Pa 1503 – Stavanger Drilling AS, SAST/A-101906/Da/L0008: Alexander L. Kielland – Rettssak i Paris, 1983-1989 – Skanna arkiver – Arkivverket (digitalarkivet.no)

 

Reaksjon på den franske ekspert rapporten i norske media:

Skanna materiale: Pa 1503 – Stavanger Drilling AS, SAST/A-101906/Da/L0008: Alexander L. Kielland – Rettssak i Paris, 1983-1989 – Skanna arkiver – Arkivverket (digitalarkivet.no)

Overlevende og etterlatte ble informert om den franske rapporten gjennom Kielland Bulletin nr. 4 august 1985 skrevet, av Kian Reme.

Skanna materiale: Pa 1660 – Kielland- fondet, SAST/A-102242/X/Xa/L0001: Rapport til overlevende og etterlatte/ Kielland Bulletin, 1980-1998 – Skanna arkiver – Arkivverket (digitalarkivet.no)

 

Norske kommentarer til den franske ekspertrapporten:
Almar-Næss, A., P.J. Haagensen and T. Simonsen(1986) Comments on the french Experts report concerning the causes of the loss of the “Alexander L. Kielland” platform. Trondheim: SINTEF.

Skanna materiale: Pa 1503 – Stavanger Drilling AS, SAST/A-101906/Da/L0008: Alexander L. Kielland – Rettssak i Paris, 1983-1989 – Skanna arkiver – Arkivverket (digitalarkivet.no)

 

 

Fotnoter

    navigate_before
    navigate_next
    close Lukk