Hvordan var det ombord på Alexander L. Kielland?

Hvem eide Alexander L. Kielland?

text_format
Eierstrukturen bak riggene Alexander L. Kielland og Henrik Ibsen involverte flere selskaper.
Skrevet av Norsk Oljemuseum
- (Stavanger Aftenblad 8. april 1980)

Eierstrukturen bak riggene Alexander L. Kielland og Henrik Ibsen var kompleks og involverte flere selskaper. For å forklare dette kan det være nyttig med et historisk tilbakeblikk. 

Både Alexander L. Kielland og søster riggen Henrik Ibsen var administrert av Stavanger Drilling, med direktør Alf Kaasen  og styreformann Sverre Bjørn-Nielsen på topp.  Det var imidlertid rederiet Brødrene Olsen A/S som bestilte (kontraherte) riggene gjennom holdingselskapet A. Gowart-Olsen A/S og skipseierselskapet Solvang. Riggene kostet ca 200 millioner franske franc per stykk. De var dermed i en prisklasse som krevde betydelig kapital utenfra. Gunstige finansieringsordninger bidro til at mange rederier kastet seg ut i oljenæringen fra 1970-årene og utover.  Brødrene Olsen A/S var ett av disse rederiene.  Som de fleste andre hadde de ingen  erfaring med å bygge oljerigger. Klok av skade, visste de imidlertid hvordan man kontraherer og finansierer nye prosjekt.

Rederiet Brødrene Olsen ble første gang registrert i Stavanger den 12. juni 1911 av brødrene Gudmund Andreas (1871-1930) og Johannes Olsen (1886-1948). De oppnådde stor suksess før dårligere tider og noen for optimistiske investeringer førte til at rederiet gikk konkurs i 1921. En av brødrene, Gudmund A. Olsen, hadde vært klok nok til å overføre en del verdier til sin kone, slik at han raskt kunne gjenopprette firmaet Brødrene Olsen på ny. Den andre broren, Johannes, ble økonomisk flyktning og tilbrakte mange år i Latin-Amerika for å unngå kreditorer og gjeldsfengsel. 

Det nye Brødrene Olsen-rederiet ble organisert som et aksjeselskap. I tillegg ble også skipene registrert som separate selskaper, noe som reduserte risikoen for å gå personlig konkurs en gang til. 

Gudmund A. Olsens sønn, Alf Gowart-Olsen (1912-1972), overtok familiebedriften etter sin far. Rederiet ble da organisert med holdingselskapet A. Gowart-Olsen, som eide rederiet Brødrene Olsen A/S og flere skip i egne skipseierselskap. Holdingselskapet ga noen fordeler, spesielt med tanke på fleksibilitet i forhold til skatt, utbytte, investeringer, risikospredning og fremtidig salg. 

Da Alf Gowart-Olsen Olsen døde i 1972 var Brødrene Olsen A/S et av Stavangers største og mest velrenommerte rederier. På dette tidspunktet var det disponent Sverre Bjørn-Nielsen, som ledet familiebedriften. Han tok rederiet i en ny retning ved å selge skip for å finansiere byggingen av oljerigger.[REMOVE]Fotnote: Tungland, E. M. (2018) Rederidynastiet. Jæren Forlag.  

Den 11. september 1973 inngikk A. Gowart-Olsen & Co, gjennom skipseierselskapet Solvang, en kontrakt med det franske verftet C.F.E.M. i Paris for byggingen av to borerigger av typen Pentagone. Avtalen ble gjort på vegne av to kommandittselskap (KS) som var under etablering.  

Et KS-selskap er en type selskap som har to typer deltakere: en som har ansvar for alt som skjer i selskapet (komplementar), og investorer som bare har ansvar for en bestemt sum penger (kommandittist). Sistnevnte garanterer for et beløp som ofte er større enn det de faktisk må innbetale. De får likevel skattelette beregnet for hele beløpet de stiller garanti for. Investorene fikk dermed skattefordeler og en blomstrende oljeindustri fikk investorer. 

Det ble altså oppretter to KS-selskaper, ett for hver av riggene som skulle bygges. Stavanger Drilling l for «Ibsen» og Stavanger Drilling ll for «Alexander L. Kielland».

«Henrik Ibsen», Pentagon 88, ble levert i februar 1976, og «Alexander L. Kielland», Pentagon 89, ble levert 5. juni samme år.

Gowart-Olsen & Co (Solvang) eide 20 prosent i Stavanger Drilling KS selskapene, det samme gjorde Storebrand. Platou Investments og rederiene Klaveness, Mosvold, Brøvig, Selvig, Jebsen med flere eide resten.

 

 

Utforsk mer:  

Hele Styreprotokollen for Stavanger Drilling ll, finner du her i Digitalarkivet (Protokollen begynner med de siste møtene først) : https://media.digitalarkivet.no/view/90927/67 

Mer om skatteregler for investorene i KS-selskapene her: 

https://media.digitalarkivet.no/view/90948/575 

Brev om kontraktinngåelse av bygging av 2 oljerigger til aksjonærene i Solvang: 

https://media.digitalarkivet.no/view/109835/16 

Fotnoter

    navigate_before
    navigate_next
    close Lukk