De første undersøkelsene av vraket etter riggen er slept til landBilder fra første snuforsøk

Klage på boring under søk etter omkomne.

text_format
Dykkerne klaget på at det ble sluppet ut boreslam mens søk pågikk.
Skrevet av Norsk Oljemuseum
- Foto: Ukjent/Yngve Tveit

Den 31. mars 1980 ble Edda plattformen ferdig inspisert av dykkere og klarert av DNV som klar for bore-operasjoner.[REMOVE]Fotnote: https://media.digitalarkivet.no/view/105509/446. Samme dag ble det tatt opp til sammen 13 døde fra havbunnen. Dykkerne klaget på at det ble sluppet ut boreslam og kjemikalier mens søk etter omkomne pågikk.

Opprydning og søk etter omkomne på Ekofiskfeltet pågikk fram til midten av mai i 1980. Fem dykkerbåter deltok i arbeidet. Dykkerne svømte mellom konstruksjoner og vrakrester som lå på bunnen og det var risiko både for å sette seg fast, og for å få noe over seg. Wigulf Schjøll, som dykket fra båten Seaway Falcon forteller at Phillips var giret på å komme i gang med produksjonen:

Dette hadde kanskje noe med den amerikanske legningen å gjøre, at produksjon og inntjening gikk foran alt. De ville bore, og da pumpet de ut mudd, med det resultat at sikten ofte ble minimal på dykka våre.

Arne Jentoft, representant for de organiserte dykkerne i Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) laget en rapport om hendelsene.  Rapporten ble sendt til Handels- og Sjøfartsdepartement, Sjøfartsdirektoratet og andre instanser. Oljedirektoratet[REMOVE]Fotnote: Sokkeldirektoratet, fra januar 2024. fikk i oppgave å granske hendelsen.

I rapporten blir Phillips Petroleum blant annet kritisert for å gi motstridende instruksjoner. Dette gjaldt spesielt koordinatoren for dykkerfartøyene på ulykkesstedet. Over VHF-radioen ble det hevdet at alle fartøy var engasjert i søk etter omkomne. Samtidig ble det på den interne kommunikasjonen via satellitt på Ekofisk, indikert at dykkerne skulle  fortsette inspeksjon for å få Edda tilbake i produksjon så raskt som mulig.

Les hele rapporten fra NOPEF med klage på utslipp av boreslam og kjemikalier:

Skanna materiale: Justisdepartementet, Granskningskommisjonen ved Alexander Kielland-ulykken 27.3.1980, RA/S-1165/D/L0003: 0001 NOU 1981:11 Alexander Kielland ulykken/0002 Korrespondanse/0003: Alexander L. Kielland: Operating manual, 1980-1981, s. 403 – Skanna arkiver – Arkivverket (digitalarkivet.no)

Phillips Petroleum beklager hendelsen

Phillips Petroleum utarbeidet en oppsummering av aktivitetene rundt Edda og Alexander L. Kielland etter ulykken. Her hevder Phillips Petroleum at da ulykken inntraff ble produksjon stanset på Edda av sikkerhetsmessige grunner. De vurderte likevel at det var behov å sikre kontroll over brønntrykket i en brønn som var under boring. Under denne operasjonen ble en ventil feilaktig åpnet, og det ble utslipp til sjøen.

Phillips Petroleum sin forklaring var altså at utslippene av boreslam var et uhell og det ikke hadde noe med produksjonsoppstart å gjøre. De kom også med en beklagelse av hendelsen:

Vi beklager sterkt bekymringen som ble forårsaket av den utilsiktede dumping av mudd og setter stor pris på den utmerkede jobben utført av dykkerne.

Her kan du lese Phillips sin forklaring på hendelsen med oppsummering av aktivitetene for leting rundt Edda og Alexander L. Kielland etter ulykken:  Skanna materiale: Sjøfartsdirektoratet med forløpere, generelt arkiv, RA/S-1407/D/Ds/Dsb/L0639: Flyttbare innretninger, 1980-1983 – Skanna arkiver – Arkivverket (digitalarkivet.no)

Oljedirektoratet fant dermed ikke grunnlag for å gå videre med saken.

Konklusjonen fra ODs undersøkelse ble formidlet NOPEF i brev datert den 23. januar 1981, som kan leses her: https://media.digitalarkivet.no/view/112053/222

Dykkere stiller fortsatt spørsmål ved om utslippene var et uhell.

Da dykkerne rapporterte om dårlig sikt stoppet utslippene, men det samme gjentok seg flere ganger. Fra dykkerloggene ser vi at det varsles om mud og dårlig sikt over flere dager. Noen av dykkerne stiller derfor spørsmål ved om utslippene var et uhell.

Den 4. april rapporterer dykkerne Gundersen og  A. Jentoft på Seaway Falcon at det er for mye mudd i vannet.

Skanna materiale: Justisdepartementet, Granskningskommisjonen ved Alexander Kielland-ulykken 27.3.1980, RA/S-1165/D/L0018: R Feltopprydning (Doku.liste + R2, R4-R6 av 6), 1980-1981, s. 592 – Skanna arkiver – Arkivverket (digitalarkivet.no)

 

Den 6. april må dykkerne Jacobsen og Gylseth avbryte et dykk på grunn av dårlig sikt.

Skanna materiale: Justisdepartementet, Granskningskommisjonen ved Alexander Kielland-ulykken 27.3.1980, RA/S-1165/D/L0018: R Feltopprydning (Doku.liste + R2, R4-R6 av 6), 1980-1981, s. 596 – Skanna arkiver – Arkivverket (digitalarkivet.no)

Dykkere på Willdrak rapporterer også om dårlig sikt i dykk på ulike datoer.

Skanna materiale: Justisdepartementet, Granskningskommisjonen ved Alexander Kielland-ulykken 27.3.1980, RA/S-1165/D/L0018: R Feltopprydning (Doku.liste + R2, R4-R6 av 6), 1980-1981, s. 48 – Skanna arkiver – Arkivverket (digitalarkivet.no)

Skanna materiale: Justisdepartementet, Granskningskommisjonen ved Alexander Kielland-ulykken 27.3.1980, RA/S-1165/D/L0018: R Feltopprydning (Doku.liste + R2, R4-R6 av 6), 1980-1981, s. 40 – Skanna arkiver – Arkivverket (digitalarkivet.no)

 

Kunne flere ha blitt funnet?

Noen har stilt spørsmål ved om boreslammet la seg over kropper slik at de ikke ble funnet. En av dykkernesom var med på søket i 1980  forteller at dette ikke var tilfellet.

Boreslammet farget sjøen og gjorde sikten dårlig . Det var som å dykke i melk, men det la seg ikke på bunnen. Sjøen hadde sterke strømmer som raskt førte mudderet bort, slik sjøbunnen var fortsatt var ren. De samme strømmene kan imidlertid ha drevet bort kropper som ikke ble oppdaget på grunn av den dårlige sikten.[REMOVE]Fotnote: Yngve Tveit, på Kiellandtreff 31.08.2023.

 

Se rapporter og dykkerlogger fra feltopprydningen her:

Skanna materiale: Justisdepartementet, Granskningskommisjonen ved Alexander Kielland-ulykken 27.3.1980, RA/S-1165/D/L0018: R Feltopprydning (Doku.liste + R2, R4-R6 av 6), 1980-1981, s. 5 – Skanna arkiver – Arkivverket (digitalarkivet.no)

Fotnoter

    navigate_before
    navigate_next
    close Lukk