Bilder fra KiellandtreffBilder fra Kiellandseminar

Seminar om Kielland-ulykken

text_format
10. oktober 2023, ved Norsk Oljemuseum. 
Skrevet av Norsk Oljemuseum
- Kiellandtreff på oljemuseet. I forgrunnen modell av plattformen «Drilll Master». Foto: Shadé B. Martins/Norsk Oljemuseum

Kielland-ulykken er en hendelse som vekker sterkt engasjement. Det finnes også ulike meninger om hva som var årsaken til katastrofen. Et av hovedmålene med dokumentasjonsprosjektet  er å samle og gjøre mest mulig relevant dokumentasjon om hendelsen tilgjengelig. Like viktig er målet om å gi rom for alle synspunkter.

Den 10. oktober 2023 organiserte vi et seminar ved Norsk Oljemuseum hvor alle som ønsket det, fikk anledning til å holde presentasjoner og dele sine tanker og synspunkter om ulykken. Rundt 30 påmeldte deltakere, blant dem pårørende og andre interesserte, fikk presentert en rekke tankevekkende foredrag.

Etter en  velkomst fra fungerende museumsdirektør Bjørn Lindberg, ga prosjektleder for dokumentasjonsprosjektet, Else M. Tungland, en innføring i prosjektets bakgrunn, mandat og pågående aktiviteter.

Dokumentasjonsprosjektet samarbeider tett med Digitalarkivet for å gjøre så mye informasjon som mulig tilgjengelig fra ulike arkiver knyttet til ulykken. Hittil har omtrent 200 000 dokumenter blitt digitalisert og gjort søkbare. Eivind Skarung fra Arkivverket ga en nærmere presentasjon av dette samarbeidet.

Kian Reme, som presenterte ulike teorier om ulykkesårsaker. 

Presentasjon Kian Reme

Grame Dick, delte sine perspektiver på årsakene bak hendelsen. 

Presentasjon Graeme Dick

Ole Østlund, bidro med sine observasjoner. 

Presentasjon Ole Østlund

Nils Gunnar Gundersen og Jim Rune Pettersson, la fram synspunkt på ulykkesårsaker. 

Presentasjon Nils Gunnar Gundersen & Jim Rune Pettersson

Dr. Edwin James France fokuserte på å finne den sanne årsaken bak ulykken.

Presentasjon Dr. Edwin James France

 

 

Fotnoter

    navigate_before
    navigate_next
    close Lukk